Paper ID Title Authors Type Uploaded Registration Payment
1570931037 Performance Evaluation of MindSpore and PyTorch Based on Ascend NPU Zeling Zhu; Bangchuan Wang; Chuying Yang; Rui Zhu; Mingyao Zhou; Nenggan Zheng Regular Research Paper
1570936753 Vehicle Motion Prediction Based on Selective Perception and Weak Lane Guidance Xiaoliang Wang; Shiqi Zheng; JunKang Zou; Yuzhen Liu Regular Research Paper
1570938998 Communication-Aware Quantization for Deep Learning Inference Parallelization on Chiplet-Based Accelerators Kaiwei Zou; Songyun Qu; Wen Li; Ying Wang; Huawei Li Regular Research Paper
1570940176 Video Streaming Caching and Transcoding for Heterogeneous Mobile Users Jinbo Cai; Mingjun Xiao; Junjie Shao; He Sun; Yu Zhao; Tongxiao Zhang Regular Research Paper
1570940313 EAVA: Adaptive and Fast Edge-Assisted Video Analytics on Mobile Device Yingying Su; Chenhong Cao; Jiangtao Li; Yufeng Li Regular Research Paper
1570943141 When CPN Meets AI: Resource Provisioning for Inference Query Upon Computing Power Network Mingtao Ji; Zhuzhong Qian; Baoliu Ye Regular Research Paper
1570943169 Graph-Attention-Network-Based Cost Estimation Model in Materialized View Environment DaoBing Zhu; Shuhuan Fan; Xiaoyang Zeng; Rui Xi; Mengshu Hou Regular Research Paper
1570943207 Characterize and Optimize Dense Linear Solver on Multi-Core CPUs Xiao Fu; Xing Su; Dezun Dong; Weiling Yang Regular Research Paper
1570943579 CARE: A Cost-AwaRe Eviction Strategy for Improving Throughput in Cloud Environments Xiyuan Liang; Lulu Yao; Si Wu; Yongkun Li; Yinlong Xu Regular Research Paper
1570945118 Injecting Revenue-Awareness Into Cold-Start Recommendation: The Case of Online Insurance Yu Li; Zhang Yi; He Chang; Qiang Li Regular Research Paper
1570945135 A Framework for Industrial Identifier Addressing Considering Compatibility and Efficiency Yifan Xu; Fan Dang; Jingao Xu; Xu Wang; Yunhao Liu Regular Research Paper
1570945180 Randomized Testing Framework for Dissecting NVIDIA GPGPU Thread Block-To-SM Scheduling Mechanisms Chongxi Wang; Penghao Song; Haoyu Zhao; Fuxin Zhang; Jian Wang; Zhang Longbin Regular Research Paper
1570945315 Efficient Storage and Retrieval of Similar Data in Edge Computing Systems Yuanfeng Liu; Junjie Xie; Hanlong Liao; Sheng Chen; Xiulong Liu; Deke Guo Regular Research Paper
1570946500 Cyber-Physical Systems Design in an Uncertain Environment With Time Uncertainty Concern Si Chen; Lida Huang; Xiongren Xiao; Yan Liu; Guoqi Xie; Renfa Li Regular Research Paper
1570946544 Learning Dynamic Spatial Graphs and Spatial Patterns for Accurate Traffic Prediction Wenying Duan; Chen Lin; Jiayi Zhu; Xiaoxi He; Wei- Huang; Hong Rao Regular Research Paper
1570946887 APRG: A Fair Information Granule Model Based on Adaptive Probability Replacement Resampling Jianghe Cai; Yuhui Deng; Huang Jiande; Ke Wang Regular Research Paper
1570946892 Transparent File Deduplication With Reduced Update Cost on Encryption Enabled Mobile Devices Junbin Ren; Cheng Ji; WeiWei Jin; Chao Yu; Weichao Guo; Yanjuan Du; Zongwei Zhu Regular Research Paper
1570946934 GenBoost: Generative Modeling and Boosted Learning for Multi-Hop Question Answering Over Incomplete Knowledge Graphs Zhen Cheng; Jianwei Niu; Shasha Mo; Jia Chen Regular Research Paper
1570947174 Joint Service Placement and Container Retention for Serverless-Based Vehicular Edge Computing Shihong Hu; Zhihao Qu; Bin Tang; Baoliu Ye Regular Research Paper
1570947249 Slim-MY: A Lightweight Network for Power Line Defect Detection With FPGA Acceleration Xiaoyang Zhang; Wenjie Chen; Zihao Zhou; Zhuowen Duan Regular Research Paper
1570947366 Binary Malware Detection via Heterogeneous Information Deep Ensemble Learning Song Runhan; Lun Li; Lei Cui; Liu Qiqi; Jin Gao Regular Research Paper
1570947458 VibCamera: mmWave and Camera Fusion for Multi-Point Vibration Monitoring Zhihua Yang; Hankai Liu; Xin Xie; Xinyu Tong; Xiulong Liu Regular Research Paper
1570947481 SLCSA: Scalable Layered Cooperative Service Attestation Scheme in Cloud-Edge-End Cooperation Environments Jie Cui; Qipeng Chen; Yang Li; Qingyang Zhang; Lu Liu; Hong Zhong Regular Research Paper
1570947709 Online Function Caching in Serverless Edge Computing Xuan Zhang; Gu Hong Jun; Guopeng Li; Xin He; Haisheng Tan Regular Research Paper
1570947827 Multi-Scale Sampling Based MLP Networks for Anomaly Detection in Multivariate Time Series Haojie Li; Hongzuo Xu; Wei Peng; Chiran Shen; Xianwen Qiu Regular Research Paper
1570947992 Multimodal Rumor Detection With Causal Graph Attention Network Jiawen Huang; Donglin Cao; Dazhen Lin Regular Research Paper
1570948201 dBFC: Destination-Based Backpressure Flow Control for Incast Zewei Guan; Wenxin Li; Xin He; Song Zhang; Keqiu Li Regular Research Paper
1570948293 Towards Adaptive Adjusting and Efficient Scheduling Coflows Based on Deep Reinforcement Learning Chanying Huang; Zichao Wang; Kedong Yan; Shan Xiao Regular Research Paper
1570948786 ER3D: An Efficient Real-Time 3D Object Detection Framework for Autonomous Driving Haitao Meng; Changcai Li; Gang Chen; Zonghua Gu; Alois Knoll Regular Research Paper
1570948848 Robust Listwise Learning-To-Rank Approach for Database Query Optimizer Xue Chen; Rui Xi; Yiheng Tang; Mengshu Hou Regular Research Paper
1570948852 Generative Enhancement-Based Similarity Prediction Hashing for Image Retrieval Xiangyu Wu; Fanlei Meng; Yuan Cao; Zijie Wang Regular Research Paper
1570948858 WAN-INT: Cost-Effective In-Band Network Telemetry in WAN With A Performance-Aware Path Planner Simian Chen; Dongbiao He; Xiaopeng Ma; Zhongxing Ming; Laizhong Cui Regular Research Paper
1570948885 An Improvement Paillier Algorithm Applied to Federated Learning Chao Xu; Yun Wang Regular Research Paper
1570948899 Microless: Cost-Efficient Hybrid Deployment of Microservices on IaaS VMs and Serverless Jiagan Cheng; Yilong Zhao; Zijun Li; Quan Chen; Weihao Cui; Minyi Guo Regular Research Paper
1570949011 Distributed Smart Multihome Energy Management Based on Federated Deep Reinforcement Learning Liwei Peng; Fan He; Go Hasegawa; Yanfen Cheng; Xun Shao Regular Research Paper
1570949036 EdgeAnchor: A Rapid and Balanced File Storage Strategy at Network Edge Han Liu; Xingrui Xie; Zhuopu Zhang; Geyao Cheng; Lailong Luo; Deke Guo Regular Research Paper
1570949056 TFS-Index-Based Multi-Keyword Ranked Search Scheme Over Cloud Encrypted Data Yinfu Deng; Hua Dai; Yuanlong Liu; Zhangchen Li; Geng Yang; Xun Yi Regular Research Paper
1570949074 A Correlation and Order-Aware Rule Learning Method for Knowledge Graph Reasoning Yuefeng He; Yang He; Xu Zheng; Bei Hui; Bin Tian Regular Research Paper
1570949096 A Federated Learning Scheme Based on Reputation Evaluation and Blockchain Siyu Tang; Xiangyan Sun; Xiancheng Hu; Feifei Wang; Jian An Regular Research Paper
1570949150 DSUTO: Differential Rate SAC-Based UAV-Assisted Task Offloading Algorithm in Collaborative Edge Computing Longxin Zhang; Runti Tan; Minghui Ai; Huazheng Xiang; Cheng Peng; Zhihao Zeng Regular Research Paper
1570949217 PsyLink: User Identity Linkage via Psychological Characteristic Modeling Xingkong Ma; Houjie Qiu; Shaoyong Li; Shujia Yao; Bo Liu; Lin Wangqun Regular Research Paper
1570949270 TOSA: Tolerating Stuck-At-Faults in Edge-Based RRAM Inference Accelerators Shaofeng Zhao; Bo Liu; Fang Wang; Dan Feng; Xiang Chen Regular Research Paper
1570949296 Exploring Wi-Fi Privacy Disclosure: A Novel Approach to User Identity Prediction Based on Traffic Multi-Level Information Yiwen Li; Shanshan Wang; Zhenxiang Chen; Xueyang Cao; Yadi Han Regular Research Paper
1570949300 A Cooperative Multi-AUV Mobile Scheme With Optical Communication via DDPG Approach Mengzhen Li; Hanjiang Luo; Xiang Li; Rukhsana Ruby; Hang Tao; Kaishun Wu Regular Research Paper
1570949358 A Reliability and Robustness-Driven Approach for Optimizing VM Placement in Clouds Yuheng Zhu; Jiawei Liu; Gongming Zhao; Hongli Xu; Huaqing Tu Regular Research Paper
1570949413 A Parallelizable Counterfactual Generation Method Based on Gradient Optimization Haorun Ding; Xuesong Jiang Regular Research Paper
1570949626 Efficient Deep Molecular Dynamic Model Training on Heterogeneous System Shaokang Du; Xin You; Hailong Yang; Jing Shang; Zhiwen Xiao; Zhihui Wu; Zhongzhi Luan; Depei Qian Regular Research Paper
1570949634 Data-Quality-Driven Federated Learning for Optimizing Communication Costs Xuehong Fan; Nanzhong Wu; Shukan Liu; Xianzhang Chen; Ao Ren; Duo Liu; Yujuan Tan Regular Research Paper
1570949659 SemLog: A Semantics-Based Approach for Anomaly Detection in Big Data System Logs Xiaoman Tan; Ningning Han; Siyang Lu; Wu Chen; Dongdong Wang Regular Research Paper
1570949672 Multi-Scale Spin Convolutional Neural Network for Typhoon Intensity Prediction Longjie Li; Yanmin Zhu; Zhang Han; Mengyuan Jing; Haoyu Zhang; Zhaobo Wang; Tianzi Zang Regular Research Paper
1570949677 Improving Disaster Communication With MP-NMSA: Message-Prioritized DTN Routing Based on Node Mobility and Social Attributes Long Tan; Zhihao Sun Regular Research Paper
1570949709 N-MlpE: Optimizing Multilayer Perceptron Network-Based Knowledge Graph Embedding Model With Neighborhood Information Xu Qing, xq; Kaijun Ren; XiaoLi Ren; JiaRun Lin; Xiaoyong Li Regular Research Paper
1570949750 Dynamic Uploading Scheduling in mmWave-Based Sensor Networks via Mobile Blocker Detection Yifei Sun; Bojie Lv; Rui Wang; Haisheng Tan; Francis C.M. Lau Regular Research Paper
1570949757 Minimizing Cost and Delay for Video Datacenters Using Efficient Fuzzy Dominance-Based Particle Swarm Optimization Zi Yang; Jin Wang; Jingwen Zhang; Jin Sun Regular Research Paper
1570949794 A Novel Gold Futures Price Prediction Model Based on PCA-AGRU Jingyang Wang; Tong Lu; Jindian Liu; Qiuhong Sun; Lianyong Qi; Xiaokang Zhou Regular Research Paper
1570949813 LWSA: A Learning-Based Workflow Scheduling Algorithm for Energy-Efficient UAV Delivery System Jiali Wang; Yutong Ye; Ting Wang; Mingsong Chen Regular Research Paper
1570949858 SmartPipe: Intelligently Freezing Layers in Pipeline Parallelism for Distributed DNN Training Nadia Niknami; Abdalaziz Sawwan; Jie Wu Regular Research Paper
1570949869 Multilingual Knowledge Graph Completion via Multimodal Decouple and Relation-Based Ensemble Inference Xiaojing Liu; Xuesong Jiang; Fengge Yi Regular Research Paper
1570949872 ATL: A Link Failure Recovery Method With Fast Recovery Speed, Low Interruption Rate, and Small TCAM Consumption in SDN Xinyu Zhang; Jue Chen Regular Research Paper
1570949884 RPFL: Robust and Privacy Federated Learning Against Backdoor and Sample Inference Attacks Di Xiao; Zhuyang Yu; Lvjun Chen Regular Research Paper
1570949906 VI-Store: Towards Optimizing Blockchain-Oriented Verifiable Ledger Database Wang Chenlu; Liang Cai; Weiwei Qiu; Chaolin Li Regular Research Paper
1570949924 LeanKV: Efficient Garbage Collection for LSM-Based Key-Value Stores on ZNS SSDs Through Lifetime-Based SSTable Clustering Yishun Xu; Peiquan Jin; Mingchen Lu; Xiaoliang Wang Regular Research Paper
1570949928 FedLRS: A Communication-Efficient Federated Learning Framework With Low-Rank and Sparse Decomposition MingKai Luo Regular Research Paper
1570950046 A Improved Consistent Hash Algorithm in Heterogeneous Edge Computing Ruonan Chai; Shuai Gao; Zhenghao Hu Regular Research Paper
1570950127 Want Predictable GPU Execution? Beware SMIs! Rohan S Wagle; Zelin Tong; Jim Anderson; Richard L. Sites Regular Research Paper
1570950320 A Time Series Clustering Method for Network Big Data Yujia Zhu Regular Research Paper
1570950352 Rating-Review Graph Contrastive Learning for Review-Based Recommendation Jiacheng Shi; Yanmin Zhu; Ke Wang; Mengyuan Jing; Tianzi Zang; Jiadi Yu; Feilong Tang Regular Research Paper
1570950416 MM-ABR: An Enhanced ABR Algorithm With Multi-Metric Information for QUIC-Based Video Streaming Changjiang Cui; Yifei Lu; Zhen Wang; Zeqi Ruan; Hongxiang Wang Regular Research Paper
1570950433 A Study on Semi-Supervised Semantic Segmentation of Ship Flame Images Junwei Wan; Yaojie Chen; XueCong Zheng Regular Research Paper
1570950530 LWSDP: Locality-Aware Warp Scheduling and Dynamic Data Prefetching Co-Design in the Per-SM Private Cache of GPGPUs Wangguang Wang; Mingyu Wang; Yicong Zhang; Yukun Wei; Zhiyi Yu Regular Research Paper
1570950534 Cross-View Contrastive Learning With Hypergraph Convolutional Networks for Group Recommendation Dan Liu; Nan Wang; Jinbao Li Regular Research Paper
1570950874 Asynchronous and Adaptive Checkpoint for WAL-Based Data Storage Systems Li Zhu; Yanpeng Hu; Chundong Wang Regular Research Paper
1570950960 FedTAM: Decentralized Federated Learning With a Feature Attention Based Multi-Teacher Knowledge Distillation for Healthcare Tingting Mou; Bingjie Yan; Xinlong Jiang; Chenlong Gao; Yiqiang Chen; Wuliang Huang; Qian Chen; Jie Li; Teng Zhang Regular Research Paper
1570951016 SIC-TFRF: Sea Ice Classification With Textural Features and Random Forest Ruixin Cao Regular Research Paper
1570951102 Dual Contrastive Learning for Multi-Behavior Recommendation Jiahui Wang; Yanmin Zhu; Mengyuan Jing; Tianzi Zang; Qinghua Chen Regular Research Paper
1570951115 Cost Guarantee for Individual Fairness on Spectral Clustering Zhijing Yang; Hui Zhang; Chunming Yang; Yi Yang; Bo Li Regular Research Paper
1570951175 Optimizing Space-Borne Computation: A Reliability Enhancement Framework for LEO Constellation Lipei Yang; Ao Zhou; Xiao Ma; Yiran Zhang; Shangguang Wang Regular Research Paper
1570951279 An Adaptive Teacher-Student Framework for Real-Time Video Inference in Multi-User Heterogeneous MEC Networks Yuan Lu; Shuxin Ge; Weixu Wang; Xiaobo Zhou; Tie Qiu Regular Research Paper
1570952024 A Hash-Based Multidimensional Graph Neural Network Approach for Zero Trust Oriented Access Control Security Fengfan Shi; Sheng Cao; Xiaosong Zhang Regular Research Paper
1570952128 LDVNet: Lightweight and Detail-Aware Vision Network for Image Recognition Tasks in Resource-Constrained Environments Yuchen Liu; Hu Liang; Ran Qiu; Zhao Shengrong Regular Research Paper
1570952188 Class-Adaptive Threshold for Class Imbalanced Semi-Supervised Learning Xiang Wei; Jingjie Wang; Siyang Lu; Xiaoyu Liu; Weiwei Xing Regular Research Paper
1570952569 TransFlowLog: Log Anomaly Detection Based on Transformer Encoder and Interflow Decoder Lin Zaichao; Siyang Lu; Ningning Han; Dongdong Wang; Xiang Wei; Mingquan Wang Regular Research Paper
1570952624 Linear Probing Handwritten Manchu Word Recognition Foundation Model Haoran Li; Siyang Lu; Xiang Wei; Yingjun Qi Regular Research Paper
1570952667 The Art of Deception: Black-Box Attack Against Text-To-Image Diffusion Model Yuetong Lu; JingYao Xu; Yandong Li; Siyang Lu; Xiang Wei; Wei Lu Regular Research Paper
1570952889 GAF-GAN: Gated Attention Feature Fusion Image Inpainting Network Based on Generative Adversarial Network Ran Qiu; Hu Liang; Yuchen Liu; Zhao Shengrong Regular Research Paper
1570953613 Brownfield Measurement: A Practical Grey Failure Identification and Localization Method in Incremental Deployment Network Jiaqi Liu; Peng Xun; Baosheng Wang Regular Research Paper
1570953631 Gradient and Self-Attention Enabled Convolutional Neural Network for Crack Detection in Smart Cities Renping Xie; Mengyao Chen; Ming Tao; Kai Ding; Haohan Chen Regular Research Paper
1570954067 Money Laundering Detection on Ethereum: Applying Traditional Approaches to New Scene Yunmei Yu; Jiajing Wu; Dan Lin; Qishuang Fu Regular Research Paper
1570954178 Robust Traffic Light Recognition Pipeline Based on YOLOv8 for Autonomous Driving Systems Yuwei Zhang; Yan Wu; Yinghao Hu; Yufei He; Jijun Wang; Junqiao Zhao Regular Research Paper
1570954358 Digital Twin Empowered Task Offloading for Vehicular Edge Computing Chaogang Tang; Huaming Wu; Chunsheng Zhu; Shuo Xiao Regular Research Paper
1570954526 ODRL: Reinforcement Learning in Priority Scheduling for Running Cost Optimization Cheng Kuang; Meng Duan; Tao Lv; Yingjun Wu; Li Li; Luping Wang Regular Research Paper
1570954543 RAMMM: A Rapid Attention-Based Multimodal Modification Model for Massive Image Generation Zhenyuan Xu; Xuewen Chen; Taotao Wang; Wei Quan; Yi Zhu Regular Research Paper
1570954567 Encrypted Image Retrieval Scheme Based on Neural Network and LBP Mapping Wang Lan; Tian Wang; Zheng Wang Regular Research Paper
1570954593 Decentralized Subgraph Learning for Spatial-Temporal Data Modeling Haiquan Wang; Wei Yan; Jiejie Zhao; Bowen Du; Chenzhi He; Yanbo Ma; Runhe Huang Regular Research Paper
1570954691 Delay-Masquerading Technique Upheld StrongBox: A Reinforced Side-Channel Protection Jiaxuan Wu; Shuoqiang Zeng; Wei-Yang Chiu; Peichen Liu; Weizhi Meng; Brooke Lampe Regular Research Paper
1570954971 A Decision-Making Subgraph Mining Algorithm for Structural Equation Modeling Shuling Yang; Ming Tao; Xueqiang Li Regular Research Paper
1570955671 Profit-Driven Optimization of Server Deployment and Service Placement in Multi-User Mobile Edge Computing Juan Fang; Shen Wu; Shuaibing Lu Regular Research Paper
1570955808 MiddleCache: Accelerating TCP Based In-Memory Key-Value Stores Using eBPF Yiren Pang; Sheng Chen; Wenxin Li; Hao Liu; Yulong Li; Xin He; Song Zhang; Zewei Guan; Lide Suo; Yuan Liu Regular Research Paper
1570955825 Efficient Microservice Deployment With Dependencies in Multi-Access Edge Computing Shuaibing Lu; Ran Yan; Jie Wu Regular Research Paper
1570955929 TH-Allreduce: Optimizing Small Data Allreduce Operation on Tianhe System Peng Liu; Jintao Peng; Jie Liu; Lihua Chi Regular Research Paper
1570955932 Adaptive Overlap Padding and Resolution Selection for Frame Split-Based Edge Video Analytics Haopeng Zhu; Zhaowu Huang; Xiaolin Guo; Mengyang Liu; Baijun Chen; Fang Dong Regular Research Paper
1570955960 Anomalous Behavior Identification With Visual Federated Learning in Multi-UAVs Systems Pengfei Wang; Xinrui Yu; Feiye Ye; Heng Qi; Shuo Yu; Leyou Yang; Qiang Zhang Regular Research Paper
1570956128 PMR: Priority Memory Reclaim to Improve the Performance of Latency-Critical Services Bo Liu; Kaihao Bai; Pu Pang; Quan Chen; Yaoxuan Li; Zhuo Song; Baolin Wang; Minyi Guo Regular Research Paper
1570956141 An Intrusion Detection Method Based on Hash Function for Industrial Cloud Data Yinchu Wang; Yan Ren; Heng Zhang; Hongran Li; Jian Zhang Regular Research Paper
1570956171 What Determines the Price of NFTs? Vivian Ziemke; Benjamin Estermann; Roger Wattenhofer; Ye Wang Regular Research Paper
1570956259 Efficiently Running SpMV on Multi-Core DSPs for Dense Block Matrix Deshun Bi; Xiaowen Tian; Shengguo Li; Dezun Dong; Weifeng Liu Regular Research Paper
1570956296 GNIDP: Gaussian-Noise-Based Information Diffusion Prediction Model Yiran Wang; Yin Zhang; Ranran Wang; Zhaokang Zhang; Wenchao Wan Regular Research Paper
1570956311 Fine-Grained Task Scheduling Based on Graph Neural Network and Federated Learning in Vehicle Edge Computing Gaowei Zhang; Junping Song; Yahui Hu; Pengfei Fan; Chong Li; Xu Zhou Regular Research Paper
1570956323 Secure Multi-Keyword Retrieval With Integrity Guarantee for Outsourced ADS-B Data in Clouds Shangru Yang; Yong Ding; Yujue Wang; Hai Liang; Changsong Yang; Huiyong Wang Regular Research Paper
1570956374 SemSBA: Semantic-Perturbed Stealthy Backdoor Attack on Federated Semi-Supervised Learning Yingrui Tong; Jun Feng; Gaolei Li; Xi Lin; Chengcheng Zhao; XiaoYu Yi; Jianhua Li Regular Research Paper
1570956393 RCSR: Robust Client Selection and Replacement in Federated Learning Xuerui Li; Yangming Zhao; Chunming Qiao Regular Research Paper
1570956507 Joint Optimization of Trajectory and Image Transmission in Multi-UAV Semantic Communication Networks Xiancai Yao; Jianchao Zheng; Xin Zheng; Huadong Dai; Xiaolong Yang Regular Research Paper
1570956526 TSFCloNet: Clothing Classification Algorithm Based on Two-Stream Network Structure Minghua Jiang; Xiaoxiao Liu; Yaxin Zhao; Li Liu; Feng Yu Regular Research Paper
1570956778 Sequence-To-Sequence Knowledge Graph Completion Based on Gated Attention Unit Fengge Yi; Xiumei Wei; Xiaojing Liu; Xuesong Jiang Regular Research Paper
1570956786 Knowledge Graph Recommendation Based on Structural Semantics and Collaborative Semantics Bingnan Liu; Baoliang Wang; Mankun Zhao; Jian Yu; Mei Yu; Xuewei Li Regular Research Paper
1570956788 PORTEND: A Joint Performance Model for Partitioned Early-Exiting DNNs Maryam Ebrahimi; Alexandre da Silva Veith; Moshe Gabel; Eyal de Lara Regular Research Paper
1570956789 Deep Frame-Point Sequence Consistent Network for Handwriting Trajectory Recovery Yujie Xiong; Yufan Dai; Dan Meng Regular Research Paper
1570956873 DPBC-VCP: A Network-On-Chip Prioritization Mechanism Combined With VCP for CPU-GPU Heterogeneous Systems Juan Fang; Haoyu Cheng; Zhichao Wei; Huijing Yang Regular Research Paper
1570956891 IMA: Implicit Matching and Alignment for Multimodal Named Entity Recognition Tianyu An; Fei Peng; Duoqin Wang; Qingdong Meng; Shi Chen; Shan Jin Regular Research Paper
1570956913 A Coarse-To-Fine Surface Defect Detection Approach for Railway Trackside Equipment Guanjia Zhang; Weiwei Xing; Shuzhong Yang; Xiang Wei; Jian Zhang; Shunli Zhang Regular Research Paper
1570956920 Enhancing Path Information With Reinforcement Learning for Few-Shot Knowledge Graph Completion Ruixin Ma; Mengfei Yu; Buyun Gao; Jiaqi Guo; Zhikui Chen; Liang Zhao Regular Research Paper
1570956928 AoI-Sensitive Relay-Assisted Data Collection via Multi-UAV in the Large-Scale Disaster Area Zhi Ze Zeng; Yang Gao Regular Research Paper
1570956964 Knowledge-Aware Multi-View Cross Learning for Edge-Based Collaborative Recommendation Yang Dai; Shunmei Meng; Huanhuan Gu; Nan Liu; Longchuan Tu Regular Research Paper
1570956994 FastOmniMVS: Real-Time Omnidirectional Depth Estimation From Multiview Fisheye Images Yushen Wang; Yang Yang; Jiaxi Deng; Haitao Meng; Gang Chen Regular Research Paper
1570957009 Edge Computing Scheduling Method for Related Tasks of Industrial Internet of Things Aiping Tan; Chang Wang; Chenglong Dong; Yan Wang Regular Research Paper
1570957053 A Novel Robust Reinforcement Learning-Based Dependent Task Offloading Algorithm for Mobile Edge Intelligence Xu Deng; Peng Sun; Kun Yang; Gaoyun Fang; Azzedine Boukerche; Liang Song Regular Research Paper
1570957054 In-Network Key-Value Cache With Linearizability Yuxuan Qin; Weize Gao; ChonLam Lao; Wenfei Wu; Kai Chen Regular Research Paper
1570957113 WebInf: Accelerating WebGPU-Based In-Browser DNN Inference via Adaptive Model Partitioning Bing Dong; Tianen Liu; Borui Li; Xiaolei Zhou; Shuai Wang; Zhao-Dong Xu Regular Research Paper
1570957160 Data Rights Verification in the Industrial Internet: A Securing Progressive Scheme With Locked-NFTs and Adaptive Federated Learning Chenhao Zhang; Jiameng Cheng; Hongwei Zhang; Wang Jinsong Regular Research Paper
1570957163 CoCV: Heterogeneous Processors Collaboration Mechanism for End-To-End Execution of Intelligent Computer Vision Tasks on Mobile Devices Ye Wan; Mengyang Liu; Guangtong Li; Fang Dong Regular Research Paper
1570957166 Cost-Efficient Cloud-Edge Video Analytics With Hybird IaaS and FaaS Resources Jing Peng; Zhi Zhou; Kongyange Zhao; Huirong Ma; Xu Chen Regular Research Paper
1570957198 Federated Multi-Objective Optimization With Fairness for All Participants Xiaohui Li; Min Xiong; Xijun Zhu; Teng Zhang; Chenlong Gao; Xinlong Jiang; Yiqiang Chen Regular Research Paper
1570957205 MCoT: Multi-Modal Vehicle-To-Vehicle Cooperative Perception With Transformers Shanwei Shi; Chaokun Zhang; Aojia Lv; Shen He Regular Research Paper
1570957211 DW-LRC: A Dynamic Wide-Stripe LRC Codes for Blockchain Data Under Malicious Node Scenarios Mizhipeng Zhang; Chentao Wu; Jie Li; Minyi Guo Regular Research Paper
1570957251 Swarm: A High-Performance Asynchronous BFT Protocol Adapted to High Network Delay Jianyu Han; Xiulong Liu; Keqiu Li Regular Research Paper
1570957274 A Fog-Based Smart Agriculture System to Detect Animal Intrusion Jinpeng Miao; Dasari Rajasekhar; Shivakant Mishra; Sanjeet Kumar Nayak; Ram Narayan Yadav Regular Research Paper
1570957296 DTC: Addressing the Long-Tailed Problem in Intrusion Detection Through the Divide-Then-Conquer Paradigm Chaoqun Guo; Nan Wang; Yuanlin Sun; Dalin Zhang Regular Research Paper
1570957305 Fairness With Adaptive Weight in Network Attack Detection Xuezhi Wen; Nan Wang; Yuanlin Sun; Fan Xu; Dalin Zhang; Xibin Zhao Regular Research Paper
1570957311 Secure Parallel Outsourcing Scheme for Large-Scale Matrix Multiplication on Distributed Cloud Servers Yinlong Wang; Yunting Tao; Fanyu Kong; Zhaoquan Gu; Jia Yu; Hanlin Zhang Regular Research Paper
1570957316 Neighborhood Attention-Based Transformer Line Segment Detector With Edge Computing Haoran Guo; Mingyue Shi Regular Research Paper
1570957331 Fusion of Dynamic Hypergraph and Clinical Event for Sequential Diagnosis Prediction Xin Zhang; Xueping Peng; Hongjiao Guan; Long Zhao; Xinxiao Qiao; Wenpeng Lu Regular Research Paper
1570957337 FedSKG: Self-Supervised Federated Learning With Structural Knowledge of Global Model Dan Luo; Jun Li; Kang Wei; Zhen Mei; Yumeng Shao Regular Research Paper
1570957347 Automatic Deep Learning Operator Fusion on Sunway SW26010 Many-Core Processor Wei Gao; Wenxiang Zhang; Wenzhao Wu; Yanjie Zhen; Wenlai Zhao; Guangwen Yang Regular Research Paper
1570957384 A Risk-Aware Multi-Objective Patrolling Route Optimization Method Using Reinforcement Learning Haowen Chen; Yifan Wu; Weikun Wang; Zengwei Zheng; Jianhua Ma; Binbin Zhou Regular Research Paper
1570957393 Intelligent Recognition of Antigen Detection Reagent for Corona Virus Based on Improved Text Recognition Jin Han; Tianhao Wang; Zhanman Deng; Bingbing Huang; Shao Lin Bo; Xia Zhou Regular Research Paper
1570957402 A Feature-Matching Algorithm for Web Data Based on Word Vector Space Indexing Jin Han; Shao Lin Bo; Zhanman Deng; Bingbing Huang; Tianhao Wang Regular Research Paper
1570957427 Multi-View Super Resolution for Underwater Images Utilizing Atmospheric Light Scattering Model Jin Hao; Wenli Duan; Guangfei Li; Shiyan Chen; Wenhui Wu; Hua Li Regular Research Paper
1570957437 Exploiting Spatial and Temporal Features for Deep Learning Based Human Activity Recognition Wenying Cao; Gaotao Shi; Tieguan Zhang Regular Research Paper
1570957442 Deep Learning Cognitive Diagnostic Model Based on State Machines and Knowledge Graphs Jin Han; Bingbing Huang; Yao Tang; Tianhao Wang; Shao Lin Bo Regular Research Paper
1570957456 Game Theoretic Resource Allocation for Information Freshness in Mobile Edge Computing JingJing Gu; Di Zhang; Hongcheng Bao; Weiwei Xing; Xindong Zheng; Xun Shao Regular Research Paper
1570957474 MUSE: A Programmable Metadata Load Estimation Interface for Ceph File System Xinyang Shao; Cheng Li; Yinlong Xu Regular Research Paper
1570957489 A Drug Box Recognition System Based on Deep Learning and Cloud-Edge Collaboration for Pharmacy Automation Honglei Zhu; Anming Dong; Jiguo Yu Regular Research Paper
1570957501 Unsupervised Graph-Sequence Anomaly Detection for 5G Core Network Control Plane Traffic Min Wang; Peng Li; Zhang Cheng; Wenmao Liu; Lei Nie; Haizhou Bao; Qin Liu; Kai Zhang Regular Research Paper
1570957507 Accelerating Federated Learning With Adaptive Extra Local Updates Upon Edge Networks Yitao Fan; Mingtao Ji; Zhuzhong Qian Regular Research Paper
1570957534 CACluster: A Clustering Approach for IoT Attack Activities Based on Contextual Analysis Huiran Yang; Yan Zhang; Yueyue Dai; Jiyan Sun; Huajun Cui; Ma Can; Weiping Wang Regular Research Paper
1570957544 Joint Optimization of Model Partitioning and Resource Allocation for Edge Computing With Intermittently Operating Devices Qi Wu; Yi Zhang; Chenxi Yang; Jin Sun Regular Research Paper
1570957547 A Blockchain-Enabled Secure Access Management Method in Edge Computing Xutong Jiang; Guoming Zhang; Hao Tian; Haolong Xiang; Xuyun Zhang; Wanchun Dou Regular Research Paper
1570957554 Low-Dimensional Feature Representation With Hybrid Attention for Few-Shot Image Classification Xin-Wei Yao; Zhi-Heng Yuan; Yu-Li Fang; Chuan He; Yu-Chen Zhang; Qiang Li Regular Research Paper
1570957557 Secure and Dynamic Public Audit Scheme Based on Blockchain and Red-Black Tree Longxia Huang; Xi Peng; Mengmeng Yang Regular Research Paper
1570957567 A Discrete Grey Wolf Optimizer Metaheuristic for Task Offloading in Multi-Server MEC With Batteryless Devices Yinyin Tang; Guichang Yin; Junlong Zhou; Jin Sun Regular Research Paper
1570957574 PGUD: Personalized Graph Universal Defense Zeming Gan; Linlin Su; Xianxian Li; Jinyan Wang Regular Research Paper
1570957581 Targeted Mining of Contiguous Sequential Patterns Wensheng Gan; Shan Huang; Kaixia Hu; Hao Peng; Philippe Fournier-Viger Regular Research Paper
1570957582 SigFeaDet: Signal Features-Based UAV GPS Spoofing Detection Using Machine Learning Xiaomin Wei; Luyao Wang Regular Research Paper
1570957588 Relaxed Graph Semi-Supervised Contrastive Learning for Node Classification Qiyu Li; Xianxian Li; Haodong Qian; De Li; Jinyan Wang Regular Research Paper
1570957594 Detection of Covert Tunnel Over Internet Control Message Protocol Based on Baseline Features Haiying Duan; Baohui Wang Regular Research Paper
1570957596 Practical Earphone Eavesdropping With Built-In Motion Sensors Mengzhen Gao; Helei Cui; Yanze Xie; Yaxing Chen; Guo Bin; Zhiwen Yu; Xingliang Yuan Regular Research Paper
1570957600 A Budget-Constrained Service Deployment Strategy Based on Cost Allocation in Cloud-Edge Environment Zhilian Zhang; Pengwei Wang; Zhaohui Zhang Regular Research Paper
1570957611 STHCN: Citywide Crowd Flow Prediction in Irregular Regions Using Hypergraph Convolutional Network Jintao Xing; Weiwei Xing; Xiang Wei; Jian Zhang; Wei Lu Regular Research Paper
1570957629 CAC: Content-Aware Adaptive Configuration for Edge Video Analytics Zhihan Cao; Chenhong Cao Regular Research Paper
1570957632 Federated Anomaly Detection With Isolation Forest for IoT Network Traffics Junyan Li; Xuyun Zhang; Haolong Xiang; Amin Beheshti Regular Research Paper
1570957660 Lightweight Multi-Semantic Hierarchy-Aware Poincar Knowledge Graph Embeddings Dong Zhu; Yao Lin; Haonan Tan; Le Wang; Zhaoquan Gu Regular Research Paper
1570957681 OOCL-DDQN: Online Evaluation and Offline Training-Based Clipped Double DQN for Automated Anesthesia Control Huijie Li; Wuman Luo; Wei Lin; Jian Huo Regular Research Paper
1570957690 What Appears Suboptimal May Surprise You: A Fixed-Rate Scheduling Policy for Geo-Distributed CoFlows Haoyu Liu; Feiyan Ding; Yao Wang; Qiao Xiang; Jiwu Shu; Haizhou Du; Linghe Kong; Xue Liu Regular Research Paper
1570957701 Sketch-Based Real-Time Intrusion Detection Framework for Industrial Internet of Things Mengda Lyu; Lizhi Peng; Hui Li; Bo Yang Regular Research Paper
1570957702 A Scalable Deadlock-Free Static Routing Algorithm for Chiplet-Based Systems Zhang Xiaoran; Mingyu Wang; Yicong Zhang; Lu Tao; Zhiyi Yu Regular Research Paper
1570957705 Latency, Energy and Carbon Aware Collaborative Resource Allocation With Consolidation and QoS Degradation Strategies in Edge Computing Wedan Emmanuel Gnibga; Anne Blavette; Anne-Ccile Orgerie Regular Research Paper
1570957707 FLASH: Low-Latency Serverless Model Inference With Multi-Core Parallelism in Edge Yanbo Li; Yanying Lin; Shijie Peng; Yingfei Tang; Kejiang Ye; Tian Xiang; Wei Song Regular Research Paper
1570957712 Toward Reproducible Benchmarking of PGAS and MPI Communication Schemes Niklas Bartelheimer; Sarah M. Neuwirth Regular Research Paper
1570957718 Leveraging HPC Application Pattern for I/O Prefetching Ahmad Maroof Karimi; Jong Choi; Arnab K. Paul; Lipeng Wan; Feiyi Wang Regular Research Paper
1570957730 Efficient ConvNet Optimization Through Width Modification Guided With Gaussian Processes Bilal Parvez Siddiqui; Adel Alaeddini; Dakai Zhu Regular Research Paper
1570957733 A Hybrid Approach for Detecting Bugs in HPC Workloads Sonam Sherpa; Xinghui Zhao Regular Research Paper
1570957741 Graph Neural Network and Deep Reinforcement Learning for Hierarchical Collaborative Resource Scheduling in Industrial Internet of Things Qifeng Meng; Zihui Luo; Xiaolong Zheng; Liang Liu; Huadong Ma Regular Research Paper
1570957748 Resource Configuration for Cross-Server Deployment of Application-Oriented Microservices in Cloud-Edge Continuum With SLO Constraints Dong Wang Regular Research Paper
1570957757 BB-ML: Basic Block Performance Prediction Using Machine Learning Techniques Hamdy Abdelkhalik; Shamminuj Aktar; Yehia Arafa; Atanu Barai; Nishant Panda; Nirmal Prajapati; Gopinath Chennupati; Nazmul Haque Turja; Stephan Eidenbenz; Nandakishore Santhi; Abdel-Hameed A Badawy Regular Research Paper
1570958027 (Paper #1570958027) Accelerating SAT Solving Using Switching ASICs Zhenpei Huang; Xiwen Fan; Jinghui Jiang; Mingyuan Song; Lu Tang; Qiao Xiang; Jiwu Shu Regular Research Paper
1570958028 VideoBack: High Quality Video Backscatter With Ambient WiFi Yuxin Ding; Shanyue Wang; Yachen Mao; Yubo Yan; Panlong Yang Regular Research Paper
1570958308 Glow Model-Based Latent Vector Optimization for Generative Image Steganography in Edge and Cloud Computing Environment Zhipeng Bao; Zhili Zhou; Xutong Cui; Weixuan Tang; Yuan Chengsheng Regular Research Paper
1570964304 Parallel Algorithm Design and Optimization for Numerical Simulation Application of Ion Implantation in Silicon Ruixuan Qi; Wangdong Yang; Xiuwen Yan Regular Research Paper
1570964309 Analysis of Performance and Optimization in MindSpore on Ascend NPUs Bangchuan Wang; Chuying Yang; Rui Zhu; Mingyao Zhou; Nenggan Zheng Regular Research Paper
1570964314 Towards a Lightweight Stress Prediction Model: A Study on Dimension Reduction and Individual Models in HRV Analysis Runhe Huang; Zeyang Cui; Yanbo Ma Regular Research Paper
1570964315 Question Classification Method Based on Self- Attention Mechanism and BiLSTM-AlexNet Model Yumeng Wang; Yinshan Jia; Weiwei Xing Regular Research Paper
1570966081 BrokerFi: A DeFi dApp Built Upon Broker-Based Blockchain Jian Zheng; Qinde Chen; Chunhua Su; Huawei Huang Regular Research Paper
1570966278 Edge Intelligence-Driven Meteorological Knowledge Graph for Real-Time Decision-Making Zheng Yu; Jielin Jiang; Muhammad Bilal; Dongqing Liu Regular Research Paper
1570966503 Accelerating Point Clouds Classification in Dynamic Graph CNN With GPU Tensor Core Haocheng Huang; Yang Fan Li; Xinlian Zhou Regular Research Paper
1570967127 Knowledge Enhancement and Feature Purification for Single-Stage Joint Entity and Relation Extraction Songwen Pei; Guohao Zhai Regular Research Paper
1570937492 Recognizing Semantics-Consistent Subsequences for Sequential Recommendation Wenhui Zhu; Yanmin Zhu; Zhaobo Wang; Mengyuan Jing; Qinghua Chen Research Paper
1570940738 FedCD: A Hybrid Centralized-Decentralized Architecture for Efficient Federated Learning Pengcheng Qu; Jianchun Liu; Zhiyuan Wang; Qianpiao Ma; Jinyang Huang Research Paper
1570942204 TLchain: A Two-Layer Sharding Protocol for Blockchain Xiang Ying; Wei Luo Research Paper
1570942591 Improved Label Fusion Method Based on D-S Evidence Theory Using Subjective and Objective Weights Yujie Shi; Yongli Wang Research Paper
1570943326 Near-Linear Scaling Data Parallel Training With Overlapping-Aware Gradient Compression Lin Meng; Yuzhong Sun; Weimin Li Research Paper
1570943386 Performance Evaluation of Distributed k-WTA on Dynamic Undirected Connected Graphs and Its Application to Task Allocation Kexin Liu; Yinyan Zhang Research Paper
1570943748 Multivariate Workload Aware Correlation Model for Container Workload Prediction Man Zhang; Chunyan An; CongHao Yang Research Paper
1570943892 Performance Modeling of Blockchains of BFT-Type Consensus Bo Li; Chenhao Jiang; Hanwen Zhang; Zhongcheng Li; Yi Sun Research Paper
1570944177 An Optimized Lossless Graph Summarization for Large-Scale Graphs Meiquan Lai; Yaqi Huang; Zhidan Liu; Kaishun Wu Research Paper
1570944702 Accelerating Zk-SNARK With Group and Zone Optimization on GPU Runnan Shen; Liang Wang; Haotian Luo; Rui Yang; Jinqian Yang; Jinquan Wang; Qiancheng Sun; Limin Xiao; Jin Dong Research Paper
1570946118 Realistic Sketch Face Generation via Sketch-Guided Incomplete Restoration Zijie Liu; Chunhua Gu; Ying Xie; Huichen Zhang; Songwen Pei Research Paper
1570946386 Identifying Performance Bottleneck in Shared In-Network Aggregation During Distributed Training Chang Liu; Jiaqi Zheng; Wenfei Wu; Bohan Zhao; Wei Nie; Xiaoyu Yi Research Paper
1570946745 AFL-CS: Asynchronous Federated Learning With Cosine Similarity-Based Penalty Term and Aggregation Bingjie Yan; Xinlong Jiang; Yiqiang Chen; Chenlong Gao; Xuequn Liu Research Paper
1570946911 An Improved Teaching-Learning-Based Optimization With Adaptive Moment Estimation for Global Optimization Wu Xiao Kui; Zhurong Zhou Research Paper
1570947365 Throughput Optimization VNF Placement in Cloud Datacenter Considering Time-Varying Workload and Multi-Tenancy Yi Yue; Shiding Sun; Xiong-yan Tang; Zhiyan Zhang; Wencong Yang Research Paper
1570947450 An Improved Affine Projection Sign Algorithm Based on Individual-Weighting Factors Xia Ni; Ji Zhao; Qiang Li; Lingli Tang; Hongbin Zhang Research Paper
1570947633 Self-Supervised Multi-Task Distillation for Few-Shot Classification Enze Ji; Shi Chen; Tiandong Ji; Xiaokang Wang; Zhikui Chen Research Paper
1570947676 Secure CNN Training and Inference Based on Multi-Key Fully Homomorphic Encryption Hong Qin; He Debiao; Qi Feng; Min Luo Research Paper
1570947691 SR2C: A Novel Parallel Structurally Redundant Short Reads Collapser for Optimizing Genomics Sequencing Data Compression Hui Sun; Huidong Ma; Yingfeng Zheng; Haonan Xie; Xiaofei Wang; Xiaoguang Liu; Gang Wang Research Paper
1570948077 UAV-Based Reliable Optical Wireless Communication via Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning Approach Jiangang Liu; Hanjiang Luo; Rukhsana Ruby; Haoran Wang; Hang Tao; Kaishun Wu Research Paper
1570948125 A Cooperative Co-Evolutionary Salp Swarm Feature Selection Algorithm With Reverse Escape Strategy for Classification Zikang Yu; Hongbin Dong; Jing Sun; Bingxu Zhao Research Paper
1570948267 An Efficient Network Flow Rules Compression Method Based on In-Network Computation on Cloud Computing Penghao Zhang; Xinyi Zhang Research Paper
1570948361 Information Entropy Composition Algorithms for Multipath Trust Relationships in Trust Propagation XueFei Li; Ru LI; Lei Xu Research Paper
1570948367 ISADL: An Instruction Set Architecture Description Language for VLIW Xin Xiao; Zhong Liu Research Paper
1570948491 Full-Coverage Invisible Camouflage for Adversarial Targeted Attack HongTuo Zhou; Zhichao Lian Research Paper
1570948640 FGCache: Accelerating Aggregation Queries for OLAP Applications via Fine-Grained Caching Can Wang; Peiquan Jin; Yongping Luo; Xiaoliang Wang; Shouhong Wan Research Paper
1570948644 Interpretable Attribution Based on Concept Vectors Lu Liu; Zhichao Lian Research Paper
1570948651 DFAR: Dynamic-Threshold Fault-Tolerant Adaptive Routing for Fat Tree Networks Binyan Lan; Fei Lei; Dezun Dong Research Paper
1570948796 FedFC: An Efficient Personalized Federated Learning Method on Non-Iid Data Yuxin Yang; Wang Yifei; Chanying Huang; Qianmu Li; Shan Xiao Research Paper
1570948851 Secure and Trusted Copyright Protection for Educational Data on Redactable Blockchains Li-e Wang; Yi Wei; Peng Liu; Xianxian Li Research Paper
1570948862 A Signal Contour Extraction Algorithm Based on Canny Operator and Its Application in Bionic Communication Xiangdang Huang; Jiangyi Zhang; Zheng Ding; Chan Shihao; Kaiwei Lian; Yanxia Chen Research Paper
1570948980 ISUAM: Intelligent and Safe UAM With Deep Reinforcement Learning Cristiano Perez Garcia; Li Weigang; Nina S. T. Hirata; Clovis Neumann Research Paper
1570948997 Prefetching-Based Adaptive Video Streaming Strategy on Edge Computing Xuanyu Yi; Jipeng Zhou Research Paper
1570949049 Deep Learning-Based Digital Twin for Human Activity Recognition Jian Su; Zhenlong Liao; Qiankun Mao; Zhengguo Sheng; Alex Liu Research Paper
1570949079 A Trajectory Tracking System for Zebrafish Based on Embedded Edge Artificial Intelligence Chuanhao Zang; Anming Dong; Jiguo Yu Research Paper
1570949169 Object-Based Appearance-Motion Heterogeneous Network for Video Question Answering Feifei Xu; Zheng Zhong; Yitao Zhu; Guangzhen Li; Yingchen Zhou; Wang Zhou Research Paper
1570949198 SecDFS: A Secure and Decentralized File System Shenglong Zhao; Zhichao Hua; Yubin Xia Research Paper
1570949277 Delay and Battery Degradation Optimization Based on PPO for Task Offloading in RSU-Assisted IoV Wei Zhao; Runhu Zhong; Cheng Wu; Xinwei Xu Research Paper
1570949350 A Frequency-Aware Grouping Strategy for Stateful Operator in Distributed Stream Processing System Dawei Sun; Zhe Chen; Weilong Lv; Shang Gao; Jia Rong Research Paper
1570949430 A Bit Level Acceleration of Mixed Precision Neural Network Dehui Qiu; Jing Wang; Weigong Zhang; Yi Hou; Lan Gao Research Paper
1570949446 Parallel-Driven Edge Computing Task Offloading for Profit Maximization Based on DDPG Lequn Fu; Houming Qiu; Kun Zhu Research Paper
1570949449 OSMO: Enhanced Offloading for Data Stream Perception With Smoothness and Orderliness Chaokun Zhang; Quan Fan; Jinlong E; Shen He Research Paper
1570949584 Forward Difference Properties of the (N, K)-Star Graph and Some Other Interconnection Networks Eddie Cheng; Ethan Gibbons; Ke Qiu; Zhizhang Shen Research Paper
1570949636 An Effective Index for Truss-Based Community Search on Large Directed Graphs Ai Wei; Canhao Xie; Tao Meng; Yinghao Wu; Keqin Li Research Paper
1570949657 Fast Butterfly-Core Community Search for Large Labeled Graphs Jiayi Du; Yinghao Wu; Ai Wei; Tao Meng; Canhao Xie; Keqin Li Research Paper
1570949660 ReQ-Tank: Fine-Grained Distributed Machine Learning Flow Scheduling Method Chanying Huang; Quanyi Xu; Dan Yin; Kedong Yan; Shan Xiao Research Paper
1570949747 A Two-Stage Multimodal Emotion Recognition Model Based on Graph Contrastive Learning Ai Wei; FuChen Zhang; Tao Meng; Yuntao Shou; Hongen Shao; Keqin Li Research Paper
1570949749 CDCP: A Framework for Accelerating Dynamic Channel Pruning Methods Zhaohong Xiang; Yigui Luo; Yin Xie; Haihong She; Weiming Liang; Laigang Zhao Research Paper
1570949803 PCU-Net: An Enhanced U-Network by Combining PPM and CBAM for Medical Image Segmentation Hejian Chen; Zhongming Fu; Li Liu; Mengsi He; Jiayi Deng; Zhuo Tang Research Paper
1570949865 Blockchain-Based Pricing Mechanism Research on IoT Data Transactions Shiqi Ding; ShaoYong Guo; Chang Liu; Wang Zhili Research Paper
1570949867 ExpoNAS: Using Exposure-Based Candidate Exclusion to Reduce NAS Space for Heterogeneous Pipeline of CNNs Huijuan Duan; Danghui Wang; Xingting Zhao; Kuizhi Mei; Jihe Wang Research Paper
1570950079 OL-CBBA: An Online Task Allocation Algorithm Under Weak Communication Conditions Jun Li; Wanrong Huang; Honglin Wu; Zhongxuan Cai; Yongjun Zhang Research Paper
1570950152 HSMS-ADP: Adaptive DNNs Partitioning for End-Edge Collaborative Inference in High-Speed Mobile Scenarios Xiang He; Zhen Liu; Ze Kou; Ninghua Dong; Yiran Li; Zeshuai Liu Research Paper
1570950214 A Reverse Auction-Based Incentive Mechanism for Cost-Effective Data Collection in Mobile Crowdsensing Zhang MingHe; Wang Botao; Gang Liu; Jing Huang Research Paper
1570950243 NREE: Nested Relation Extraction in the Economic Field Yifang Zhang; Pengfei Duan; Aoni Wu; Wenyan Hu; Shengwu Xiong Research Paper
1570950287 DTSAC: Smart Contract-Based Access Control With Delegation and Trust Management Junguo Liao; Qiong Wu Research Paper
1570950342 A Caching Placement Strategy Based on Dynamic Router Hierarchy for Named Data Networking HaoTian Wang; Mingzhu Zhao; Meiju Yu Research Paper
1570950412 FaaSCom: Mitigate Cold Start Problem in FaaS via Function Community HaiRui Guo; Yujie Long; Yang Xu; Jialun Li; Weigang Wu Research Paper
1570950499 Dynamic Priority Job Scheduling on a Hadoop YARN Platform Nana Du; Yudong Ji; Aiqin Hou; Chase Q. Wu; Weike Nie Research Paper
1570950860 Joint Optimization of CPU Scaling and Core Sharing in Container Clouds Yepeng Zhang; Haitao Zhang; Yue Wu; Huadong Ma Research Paper
1570950933 Characterization of Large-Scale HPC Workloads With Non-Naïve I/O Roofline Modeling and Scoring Zhaobin Zhu; Sarah M. Neuwirth Research Paper
1570950942 PFN: A Target Item-Enhanced Click-Through Rate Prediction via Parallel Fusion Network Lin Zhang; Fang'ai Liu; Yinghua Li; Xuqiang Zhuang; Xiaohui Zhao Research Paper
1570951078 Job2Vec: A Self-Supervised Contrastive Learning Based HPC Job Power Consumption Prediction Framework Jie Zhang; Jian Song; Xiang Li; Xuesen Tian Research Paper
1570951395 SDAN-YOLO: Self-Attention Domain Adaptive Network for YOLOv7 Jianbiao He; Jian Zhang; Youcao Xiong; Haowei Li Research Paper
1570951452 RTCoder: An Approach Based on Retrieve-Template for Automatic Code Generation Tianyou Chang; Shizhan Chen; Guodong Fan; Zhiyong Feng Research Paper
1570951466 Pipelined Training and Transmission for Federated Learning Yihui Shen; Hong Zhang; Juncheng Jia; Tao Deng; Zhenhua Wang; Zhiwei Teng; Mianxiong Dong Research Paper
1570951519 An Incentive Mechanism for Consortium Blockchain-Based Cross-Silo Federated Learning Kai Li Research Paper
1570951928 Three Preemption Approaches Towards EDF Scheduling for Homogeneous Multiprocessors Peng Wu; Zhi Li; Zhicai Zhang; Tao Yan; Lu Chen Research Paper
1570952709 ISAA: Boost Repair Process by Constructing the Degree Constrained Optimal Repair Tree for Erasure-Coded Systems Xianzhi Du; Bing Zhu; Zhihang Deng; Kenneth W. Shum; Weiping Wang Research Paper
1570952714 Accelerating the LZ-Complexity Algorithm Joel Ratsaby; Alexander Timashkov Research Paper
1570952755 Faster Dynamic Multi-Key FHE Scheme With Shorter Public Key From LWE for Untrusted Cloud Environments Shuchang Zeng; Chingfang Hsu; Man Ho Au; Yining Liu Research Paper
1570952783 Weighted Sampled Split Learning (WSSL): Balancing Privacy, Robustness, and Fairness in Distributed Learning Environments Manish Osti; Aashray Thakuri; Basheer Qolomany; Aos Mulahuwaish Research Paper
1570953456 FedMP: Robust and Communication-Efficient Federated Multi-Prototype Intrusion Detection Framework in IoT Minsheng Le; Zhen Li; Chang Liu; Gaopeng Gou; Gang Xiong; Wei Xia Research Paper
1570953588 Accelerating Big Data Application by Eliminating Redundancy on Hadoop Cluster Kelun Lei; Shaokang Du; Xin You; Zhibo Xuan; Haoran Kong; Hailong Yang; Jing Shang; Zhiwen Xiao; Zhihui Wu; Zhongzhi Luan; Depei Qian Research Paper
1570954259 Research on Long and Short-Term Social Recommendation Based on Convolutional and Gated Recurrent Units Zhihe Jia; Peng Xue; Zhiqiang Dai; Qian Gao; Xiaomeng Zhang Research Paper
1570954261 FlowEmbed: Binary Function Embedding Model Based on Relational Control Flow Graph and Byte Sequence Yongpan Wang; Chaopeng Dong; Siyuan Li; Fucai Luo; Renjie Su; Zhanwei Song; Hong Li Research Paper
1570954938 Intermittent Fault Diagnosability of a Class of Hypercube-Family Networks Under the PMC Model Hao Feng; Jiong Wu; Lin Chen Research Paper
1570955226 SA_TRSM: A Shape-Aware Auto-Tuning Framework for Small-Scale Irregular-Shaped TRSM Rongyuan Guo; Haipeng Jia; Yunquan Zhang; Mingsen Deng; Cunyang Wei; Wenbin Chang Research Paper
1570955361 Parallel Truss Maintenance of Dynamic Graphs Longzhi Li; Yuncheng Jiang Research Paper
1570955603 A Bilateral Stable Matching Dispatching Method in Crowdsource Food Delivery Service Feihong Huang; Wei Jiang Research Paper
1570955685 GraphPar: Efficient Workload-Aware Subgraph Matching System on Multiple GPUs Kewei Zhang; Junmin Xiao; Zhiheng Lin; Ke Meng; Chaoyang Shui; Mingyi Li; Guangming Tan Research Paper
1570955819 On-Board Federated Learning in Orbital Edge Computing Mohammad Reza Jabbarpour; Bahman Javadi; Philip Leong; Rodrigo N. Calheiros; David Boland; Chris Butler Research Paper
1570955870 SGRU: A High-Performance Structured Gated Recurrent Unit for Traffic Flow Prediction Wenfeng Zhang; Xin Li; Anqi Li; Xiaoting Huang Research Paper
1570955885 MACC: A Heterogeneous Multi-Agent Mobile Edge Coding Caching Strategy for Reducing Traffic Load Xuemei Yuan; Chen Ningjiang Research Paper
1570955963 Generating Routes Less Fragile to Improve Disruption-Resilient Transport Protocol for Phasor Data in Optical IoT Networks of Power Transmission Grids Boyang Zhou; Tong Ye; Yinghui Nie; Wenjie Yu; Chunming Wu Research Paper
1570956221 EagerReuse: An Efficient Memory Reuse Approach for Complex Computational Graph Ruyi Qian; Bojun Cao; Mengjuan Gao; Qinwen Shi; Yida Wang; Yuanchao Xu; Qirun Huo; Keni Qiu Research Paper
1570956241 Distributed Key Derivation for Multi-Party Management of Blockchain Digital Assets Lin Zhong; Yujue Wang; Yong Ding; Kevin He; Andrew Zhang; Jun Du Research Paper
1570956271 An Auto-Parallel Method for Deep Learning Models Based on Genetic Algorithm Yan Zeng Research Paper
1570956280 META: Motion Excitation With Temporal Attention for Compressed Video Action Recognition Shaojie Li; Jiaqi Li; Jinxin Guo; Ming Ma Research Paper
1570956301 Robust Optimization for Minimizing Total Tardiness on Unrelated Parallel Machine Scheduling Yibo Han; Qi Qi; Ni Li; Jinqing Li Research Paper
1570956470 Game-Theoretic Analysis of (Non-)Refundable Fees in the Lightning Network Satwik Prabhu Kumble; Dick Epema; Stefanie Roos Research Paper
1570956542 Ensemble Distillation for Out-Of-Distribution Detection Dongdong Wang; JingYao Xu; Siyang Lu; Xiang Wei; Liqiang Wang Research Paper
1570956606 A High-Performance Smart Contract Vulnerability Detection Scheme Based on BERT Shengqiang Zeng; Ruhuang Chen; Hongwei Zhang; Wang Jinsong Research Paper
1570956635 Multi-Step Edge Cloud Load Prediction by Analyzing Behavior of Workload Groups Xiaojun Wu; Wenxing Huang; Sheng Yuan; Jiahao Mi Research Paper
1570956719 Radio Environment Map Based Routing Protocol for UAV Networks Siyue Zheng; Xiaojun Zhu; Zhengrui Qin; Chao Dong Research Paper
1570956752 A Comprehensive Robustness Analysis of Storj DCS Under Coordinated DDoS Attack Rohon Kundu; Christian Gehrmann; Maria Kihl Research Paper
1570956834 CustTest: An Effective Testbed for Testing Customized Routing in Integrated Heterogeneous Networks Jialei Zhang; Xiaoxuan Xie; Zheng Yan; Haiguang Wang; Tieyan Li Research Paper
1570956916 A Fine-Grained Packet Loss Management System Based on Programmable Network Yaru Shen; Anbang Wan; Yuhui Chen Research Paper
1570956917 Demystifying Decentralized Matrix Communication Network: Ecosystem and Security Hao Li; Yanbo Wu; Ronghong Huang; Xianghang Mi; Chengyu Hu; Shanqing Guo Research Paper
1570957005 S-Chain: A Shard-Based Blockchain Scheme for Cross-Chain Supervision Yuwei Xu; Yuxing Song; Junyu Zeng; Ran He; Jingdong Xu Research Paper
1570957012 DarkTrans: A Blockchain-Based Covert Communication Scheme With High Channel Capacity and Strong Concealment Yuwei Xu; Zehui Wu; Jie Cao; Jingdong Xu; Guang Cheng Research Paper
1570957038 Leveraging Edge Computing and Privacy-Enhanced Prediction Sharing for Urban Traffic Forecasting Yiping Wang; Chunyang Ye; Hui Zhou Research Paper
1570957092 BEW-YOLO: An Improved Method for PCB Defect Detection Based on YOLOv7 Zhiyao Li; Aimin Li; Yuechen Zhang; XiaoTong Kong; Wenqiang Li Research Paper
1570957105 Research on Edge-Cloud Collaborative Data Sharing Method for Internet of Vehicles Xiaohui Ren; Yan Wang; Jun Zhang; Zhiheng Han Research Paper
1570957117 An Edge Resource Allocation Method Based on Bundled Two-Way Auction Yan Wang; Hongze Yao; JianWei Gao; Minghui Liu Research Paper
1570957118 Research on the Deployment Scheme of Edge Servers for Vehicle Task Offloading Lu Yao; Liguo Ren; Yan Wang Research Paper
1570957128 A Self-Iteration Code Generation Method Based on Large Language Models Tianyou Chang; Shizhan Chen; Guodong Fan; Zhiyong Feng Research Paper
1570957147 Effective Severity Assessment of Parkinson's Disease Using Wearable Sensors in Free-Living IoT Environment Ziheng Li; Yuting Zhao; Jun Qi; Xulong Wang; Yun Yang; Po Yang Research Paper
1570957152 SOID: Towards an Efficient Incremental Deployment Scheme for Source Address Validation Shu Yang; Bingqian Song; Laizhong Cui Research Paper
1570957155 Latency-Optimized Multi-User Task Offloading Scheme Using Dynamic Priority and Duplication in Edge Computing Bo Peng; Cheng Chen; Qiang Li; Shilin Peng; Xiang Lei Research Paper
1570957162 PPCE: Privacy-Preserving Contribution Evaluation for Fairness-Aware Federated Learning Ke Geng; Lingling Wang; Zhengyin Zhang; Zhongkai Lu; Mei Huang Research Paper
1570957164 Characterizing Performance Impacts of Subnormal Numbers on Vector Instructions and Transcendental Functions Xudong Wang; James Lin; Qiucheng Liao Research Paper
1570957169 3D Single Target Tracking Algorithm Based on Dynamic Search Center Yanping Zhu; Qi Chen; Aimin Jiang; Chenyang Zhu; Chang Liu; Wenlong Chen Research Paper
1570957184 PRODE: Interpretable APT Detection Method Based on Encoder-Decoder Architecture Fengxi Zhou; Baoming Chang; Yu Wen; Dan Meng Research Paper
1570957196 AL-Annotator: An Active Learning-Based Cervical Cell Annotation System Yangbo Jiang; Jinggen Wu; Shuting Zhang; Xumei Zhu; Nenggan Zheng Research Paper
1570957199 Variational Graph Autoencoder Based on High-Order Attention Mechanism Liang Ge; Yiping Lin; Haifeng Li; Junwei Xie Research Paper
1570957201 LIFM: A Persistent Learned Index for Flash Memory Shuhao Song; Peiquan Jin; Zhaole Chu; Yongping Luo; Shouhong Wan Research Paper
1570957208 CCMisNet: Automatic Mismatch Detection Between Code and Comment Based on AST Structure Chang Ji Research Paper
1570957226 FingerBLE: A Device Fingerprint Identification Scheme for BLE Devices Xikai Sun; Fan Dang Research Paper
1570957243 STGAT: Spatial-Temporal Graph Attention Networks for Traffic Flow Prediction Chang Ruan; Xianchao Tan; Zhuofan Liao; Lidan Kuang; Ping Li Research Paper
1570957282 Fast RFM Analysis in Sequence Data Wensheng Gan; Yanxin Zheng; Zefeng Chen; Pinlyu Zhou; Xiangxiao Diao; Philippe Fournier-Viger Research Paper
1570957291 PM2.5 Pollution Prediction Service Based on Mogrifier LSTM Model Jing Liu; Ming Lian Research Paper
1570957293 Few-Shot Message-Enhanced Contrastive Learning for Graph Anomaly Detection Fan Xu; Nan Wang; Xuezhi Wen; Meiqi Gao; Chaoqun Guo; Xibin Zhao Research Paper
1570957298 A PPO-Based Dynamic Asynchronous Semi-Decentralized Federated Edge Learning Yaqin Li; Zhicai Zhang; Fang Fu; Yan Wang Research Paper
1570957364 Formation Control Optimization via Virtual Leader Exploration With Deep Reinforcement Learning for Unmanned Aerial Vehicles Kangwei Zhao; Xiangping Bryce Zhai; Jing Zhu; Chee Wei Tan Research Paper
1570957366 Formalization and Verification of RocketMQ Using CSP Yiwen Liu; Hongyan Mao; Ning Qin Research Paper
1570957423 Mitigating Distribution Shifts in Pollen Classification From Microscopic Images Using Geometric Data Augmentations Nam Cao; Olga Saukh Research Paper
1570957439 AH-TDMA: An Adaptive Heterogeneous Tridiagonal Matrix Algorithm on the New Sunway Supercomputer Min Tian; Qi Liu; Yanlong Li; Wei Du; Zenhui Ren; Yue Liu Research Paper
1570957459 STDA-Meta: A Meta-Learning Framework for Few-Shot Traffic Prediction Maoxiang Sun; Weilong Ding; Tianpu Zhang; Zijian Liu; Mengda Xing Research Paper
1570957462 FirmCVI: Taint Analysis-Based Component Version Identification Method for Large-Scale IoT Firmware Ying Zhang; Bo Yu Research Paper
1570957470 Differentially Private Federated Learning via Alternating Direction Method of Multipliers Yang Luyan Research Paper
1570957471 DEDF: An Enhanced Differential Evolution Algorithm With Dynamic-Selection Framework in IIOT Zhou Zhou; Fangmin Li Research Paper
1570957472 Personalized Federated Learning With Local Optimization Models Shenhai Zheng; Haihan Xu; Peng Han; Yuanyuan Li; Qing Chen Research Paper
1570957485 SvaVoting: A Novel Secret Sharing-Based Verifiable and Anonymous E-Voting Scheme in Blockchain Systems Jingyu Zhang; Chenghao Wu; Jin Yang; Lailong Luo Research Paper
1570957505 MoryFabric: Reducing Transaction Abort by Actual Validity Verification and Reordering Jinlong He; Yang Liu; Jingwen Chen; Song Peng; Yaoqi Wang; Miaomiao Zhang Research Paper
1570957508 Industry-Oriented Lightweight Simulation System Changwei Liu Research Paper
1570957513 A Lightweight CNN-Based Mechanism to Efficiently Identify Electric Meters Under Stealthy False Data Injection Attacks in Smart Power Grid Tong Ye; Boyang Zhou; Yinghui Nie; Zhen Zhu Research Paper
1570957573 Hybrid Parallel Inference for Large Model on Heterogeneous Clusters for High Throughput Chaonong Xu; Weiming Kong; Min Liu; Mingming Zhang; Chao Li; LuQi Gong Research Paper
1570957576 ESIREOS: Efficient, Scalable, Internal, Relative Evaluation of Outliers Solutions William A Alves; Henrique O Marques; Murilo C Naldi; Jörg Sander Research Paper
1570957579 PIOD: An Efficient Parallel Iterative Algorithm for Solving Over-Determined Equations Min Tian; Zhenguo Wei; Yanlong Li; Wei Du; Lei Xiao; Chaoshuai Xu Research Paper
1570957590 Spatial and Temporal Dual-Scale Adaptive Pruning for Point Cloud Videos Songyu Xie; Jing Liu; Cen Chen; Zhongyao Cheng Research Paper
1570957595 Enhancing Cybersecurity in Industrial Control System With Autonomous Defense Using Normalized Proximal Policy Optimization Model Zihao Xie Research Paper
1570957601 Automatic Program Repair via Learning Edits on Sequence Code Property Graph Xiaoyu Li; Jingzheng Wu; Xiang Ling; Tianyue Luo; Yanjun Wu Research Paper
1570957610 DTtree: A Novel Read/Write-Optimized Learned Index for Database Systems Zhuohan Yu; Peiquan Jin; Zhaole Chu; Yongping Luo; Xiaoliang Wang; Shouhong Wan Research Paper
1570957624 Fast Approximate LUT-Based Vector Multiplication in DRAM Ziming Chen; Quan Deng; Yongwen Wang Research Paper
1570957643 Distributed Training of Large Language Models Wensheng Gan; Fanlong Zeng; Yongheng Wang; Philip Yu Research Paper
1570957649 TSGAT: Graph Attention Network-Based Anomaly Detection in Multivariate Time-Series for IoT Monitoring Haoyu Li; Yi Gao; Wei Dong Research Paper
1570957654 Prospect Theory-Based Federated Learning Incentive Mechanism for Industrial IoT Fang Fu; Yan Wang; Zhicai Zhang; Yaqin Li Research Paper
1570957659 Tensor-Train-Based Lightweight Encryption in Federated Cloud Environments Jiangtao Ma; Yunfan Zhang; Huazhong Liu; Peng Tan; Jihong Ding Research Paper
1570957671 Privacy-Preserving Direction-Aware Why-Not Spatial Keyword Top-k Queries on Cloud Platform Yiping Teng; Huan Wang; Jiawei Qi; Miao Li; Chunlong Fan; Li Xu Research Paper
1570957691 Modeling Parkinson's Disease Aided Diagnosis With Multi-Instance Learning: An Effective Approach to Mitigate Label Noise Zhe Yuan Xu; Fengtao Nan; Jun Qi; Yun Yang; Xulong Wang; Po Yang Research Paper
1570957695 Clustering Information-Guided Multi-View Contrastive Graph Clustering Yaliang Zhao; Tianchi Zhang; Jinke Wang Research Paper
1570957696 D-CoA: Probability Density-Based Confidence Assignment Semi-Supervised Clustering Ensemble Yaqi Li; Lizhi Peng; Yihang Hao; Hui Li; Xiang Chen; Bo Yang Research Paper
1570957710 Accelerating Look-Up Table Based Matrix Multiplication on GPUs Yuchen Zhao; Lan Gao; Weigong Zhang; Jing Wang; Dehui Qiu Research Paper
1570957721 Dynamic Management of Processes and Communicators in Malleable MPI Applications Javier Fernandez Muñoz; Alberto Cascajo Garca; Jesus Carretero Research Paper
1570957731 Reputation-Based Streamlet: An Enhanced BFT Consensus Algorithm for Improved Performance and Scalability Bo Fang; Dancheng Zhao; Taotao Wang; Hao Wang; Shengli Zhang; Qing Yang Research Paper
1570957738 Batch Verification-Based Anonymous and Traceable Data Sharing Scheme in Industrial Internet of Things Xiyang Liu; Xiong Li; Baojin Wang; Xiaosong Zhang Research Paper
1570958358 TPTO: A Transformer-PPO Based Task Offloading Solution for Edge Computing Environments Niloofar Gholipour; Marcos Dias de Assuncao; Pranav Agarwal; Julien Gascon-samson; Rajkumar Buyya Research Paper
1570964306 Low-Dose CT Image Denoising Method Based on Prior Drive and Convolution Neural Network Zifan Huang; Chaomin Wu; Yongqi Lu; Cong Lin; Haoyu Jiang Research Paper
1570966691 Range-Aware Hand Gesture Recognition Using FMCW Radar and Deep Learning Yosuke Iida; Mingyang Fan; Walid Brahim; Jianhua Ma; Muxin Ma; Alex Qi Research Paper
1570955047 Federated Learning Based on CP-Decomposition Model With Shapley Value Aggregation Wu Chengqian; Xuemei Fu; Yang Xiangli; Ruonan Zhao; Qidong Wu; Zhang Tinghua Research Paper
1570937683 Privacy-Enhanced Lossless Federated Recommendation With Client-Selection Ting Fang; Yongli Wang; Xueqi Sha Poster Paper
1570944486 Function Clustering to Optimize Resource Utilization on Container Platform Chao-Yu Lee; Ding-Yong Hong; Pangfeng Liu; Jan-Jan Wu Poster Paper
1570945017 Accelerate Dense Matrix Multiplication on Heterogeneous-GPUs Jianan Sun; Mingxue Liao; Yongyue Chao; Pin Lv Poster Paper
1570946366 Service Migration in Multi-Access Edge Computing: Deep Reinforcement Learning for Maximizing the Service Availability Annisa Sarah; Gianfranco Nencioni; Md Muhidul Islam Khan Poster Paper
1570946773 A Latency Guaranteed Scheduling Strategy Under Performance Constraints in Big Data Stream Computing Environments Dawei Sun; Chengjun Guan; Yinuo Fan; Jia Rong; Shang Gao Poster Paper
1570946873 GraphUnet: Graph Make Strong Encoders for Remote Sensing Segmentation Yuntao Shou; Tao Meng; Ai Wei; FuChen Zhang; Keqin Li Poster Paper
1570947106 Meta-Inspired Homomorphic Capability Selection Algorithm Anyi Zhang; Peng Xu; Yunxuan Wang Poster Paper
1570947464 Joint Dynamic Pricing, Computing Offloading and Service Caching in Edge-To-Cloud Collaboration Computing Systems Tong Yin; Xin Chen; Libo Jiao Poster Paper
1570947498 Constraint-Forcing Recursive Generalized Maximum Correntropy With Forgetting Factor for Adaptive Filtering Wenyue Li; Ji Zhao; Qiang Li; Lingli Tang; Hongbin Zhang Poster Paper
1570947504 A Multi Time Series Forecasting Model for Electric Vehicles Battery Pack Capacity Degradation Path Prediction Xiang Chen; Jie Sun; Yingjie Yang; Ye Lin Deng Poster Paper
1570947505 Network Contention-Aware Cluster Scheduling With Reinforcement Learning Junyeol Ryu; Jeongyoon Eo Poster Paper
1570947638 Balanced Offloading of Multiple Task Types in Mobile Edge Computing Ye Zhang; Xingyun He; Jin Xing; Wuyungerile Li; Winston K.G. Seah Poster Paper
1570947648 Detecting Ethereum Phishing Scams via Multi-Transaction-View Graph Attention Network Shaoxuan Zhuo; Guang Li; Weigang Wu; Jing Bian Poster Paper
1570948478 Combined Coding Technique for Bionic Covert Underwater Acoustic Communication Based on the Cetacean Click Group Qiuling Yang; Tian Li; Jiaqi Shen; Zheng Ding; Yanxia Chen Poster Paper
1570948661 Ancient Chinese Character Image Retrieval Based on Fusing Deep Features and Skeleton Features Xinhui Wang; Xuedong Tian Poster Paper
1570948799 Multi-Layer Authentication Scheme Based on Blockchain for Cloud-Edge-End Jian Wu; Lei Zhang Poster Paper
1570948805 Ethereum Eclipse Attack Detection Based on Multi-Head Attention Mechanism With Bi-LSTM Na Cheng; Yin Liang; Shike Li; Jianbin Li Poster Paper
1570948914 Rately: Accurate Data Center CC Based on One-Way Delay Zhang Guannan; Hu Dinghuang; Dezun Dong Poster Paper
1570949020 A Truth Inference Algorithm Using Bidirectional Convolution Autoencoder for Crowdsourcing Image Segmentation Yueyang Li; Zhaoan Dong; Sifeng Wang; Guangshun Li; Xiaofan Wang; Zhibin Liu Poster Paper
1570949025 Subscription-Based State Access for Cross-Chain Smart Contracts H Zhihao; Yang Jinji; Lai Ruilin; He Yale; Mo Zefeng; Zhao Gansen Poster Paper
1570949344 A Novel Multi-Scale Neural Transformation Graph Method for Micro-Service System Fault Diagnosis Rui Zhang; Juan Chen; Peng Chen; Yujia Song; Xi Li; Zhongming Liu Poster Paper
1570949420 PI-Parking: A Physics Informed Neural Network Approach for Parking Availability Prediction Yijun Dong; Haoxuan Kuang; Jun Li Poster Paper
1570949516 Optimal Factored LT Codes for Distributed Matrix Multiplication Lei Zhang; Jie Liu Poster Paper
1570949558 Profit Maximization in Edge-Enabled Multimedia Data Market: A Game-Based Pricing Approach Qian Ma; Bo Shen; Gang Yang; Ru Wang Poster Paper
1570949635 A Two-Stage Abdominal Lymph Node Detection Algorithm Based on Multi-Scale 2.5D Input Junyi Le; Wenxin Hu; Kun Yu Poster Paper
1570949683 To Broadcast or Not to Broadcast: Decision-Making Strategies for Mining Empty Blocks Chon Kit Lao; Rui Jiang; Luyao Zhang; Fan Zhang; Ye Wang Poster Paper
1570949724 Optimizing Transformer Training Based on Computation and Accessing Memory Features With Deep Learning Processor Zhou Lei; Qin Fang; Jingfeng Qian; Shengbo Chen; Qingguo Xu; Ninghua Yang Poster Paper
1570949833 RFR-ABROF: A Multi-Classification Prediction Model for PM2.5 Concentration Levels Based on Rotation Forest Xiaoyong Tang; Xiangyu Yang; Wenzheng Liu; Zeyuan Tu Poster Paper
1570949836 A Machine Learning-Based Method for Clustering the Traffic of Linux NATed Network Entities With TCP/IP Feature Liu Kehong; Gao Tianye; Ma Tianxing; Zang Tianning Poster Paper
1570949890 Bandwidth Optimized Scalable Designs With Inter-Layer Overlapping for MPI Broadcast Qi Zhu; Yi Dai; Jintao Peng; ChongShan Liang; Bo Yang; Jie Liu Poster Paper
1570950054 ABi-BFS: A High-Performance Parallel Breadth-First Search on Shared-Memory Systems Jifan Shi; Yun Xu Poster Paper
1570950088 UPR-AECS: An Active Edge Caching Strategy Integrating User Preference Representation Hao Wen; Lei Zhang Poster Paper
1570950285 Fast Optical Flow Matching SLAM Based on Edge Computing in Underground Rescue Environments Chuanjie Fei; Kuiyuan Zhang; Kangjia He; Yuhao Jin; Junpeng Lv Poster Paper
1570950295 YOLO-ESFM: A Multi-Scale YOLO Algorithm for Marine Object Detection Puhui Qu; Keyu Chen; En Cheng; Jikang Ma Poster Paper
1570950486 Efficient NTTRU Implementation on ARMv8 Zhuo Zhang; Jieyu Zheng; Yunlei Zhao Poster Paper
1570950505 OSIS: Obstacle-Sensitive and Initial-Solution-First Path Planning KaiBin Zhang; Liang Liu; Wenbin Zhai; Youwei Ding; Jun Hu Poster Paper
1570950532 Improving Iteration-Based Non-Autoregressive Language Model With Time Step Awareness Hang Jiang; Guoyong Cai; Xiaolu Tang Poster Paper
1570950773 Real-Time UAV Network Intrusion Detection Using Active Learning and Generative Adversarial Networks Qingli Zeng; Kailynn R Barnt; Luke O Ragan; Farid Nait-Abdesselam Poster Paper
1570951127 Addressing Client Heterogeneity in Synchronous Federated Learning: The CHAFL Approach Miri Yu; Oh-Kyoung Kwon; Sangyoon Oh Poster Paper
1570952399 GLEX_Allreduce: Optimization for Medium and Small Message of Allreduce on Tianhe System Peng Liu; Jintao Peng; Jie Liu; Min Xie; Lihua Chi Poster Paper
1570952400 Hierarchical Scheduling of Hybrid DNN Tasks in Embedded Real-Time Systems Jiaxin Feng; Kun Zhu; Tong Zhang Poster Paper
1570952493 Community Search Method for Distributed Graph Processing in Multi-Networks Xiaochen Sun Poster Paper
1570953081 GA-Net: Gated Attention Mechanism Based Global Refinement Network for Image Inpainting Ran Qiu Poster Paper
1570953569 Energy-Efficient Reconfigurable QC-LDPC Processor for Intelligence of Things Libo Chang; Yiqing Hu; Huimin Du; Jihe Wang; JiaHao Chen; Yize Ning Poster Paper
1570954286 Optimal Station Placement and Assignment for Electric Vehicle Battery Swapping Tao Wu; Xiaochen Fan; Panlong Yang; Yichao Gao; Xianrui Pan Poster Paper
1570954311 Vertical Heterogeneous Channelling Consensual Systems Yuqiang Wen; K. L. Eddie Law Poster Paper
1570955021 pFedTD: Personalized Federated Learning Using Global and Local Knowledge Distillation Haitao T Zhou; Zhiqin Zhu; Long Zhang; Yuanyuan Li Poster Paper
1570955858 A Highly Accurate Statistical Attack Against Searchable Symmetric Encryption Ruizhong Du; Yuchi Tai; Mingyue Li Poster Paper
1570955869 FedMPM: A Personalized Federated Learning With Mixed Multi-Stage Private Models Yuqi Gan; Peng Han; Yuanyuan Li; Xin Huang Poster Paper
1570956653 Demystifying Deep Neural Network Batching Systems on GPUs Feng Yu; Hao Zhang; Ao Chen; Xueying Wang; Xiaoxia Liang; Sheng Wang; Guangli Li; Huimin Cui; Xiaobing Feng Poster Paper
1570956733 A Multi-Source Time-Series Data Storage Strategy for Open-Channel SSDs Bo Peng; Xiangcen Yu; Qiang Li; Jiankui Weng Poster Paper
1570956776 Steady-State Energy Consumption Evaluation in BaseBand Units Pool in Cloud Radio Access Networks Maroua Idi; Sana Younes; Riadh Robbana Poster Paper
1570956905 CD-Net: Cross-Domain Description and Detection for 2D-3D Learning Local Features Junhua Wu; Zhenqiang Li; Haoyang Wu; Guangshun Li Poster Paper
1570956946 Exploiting Fine-Grained Structured Pruning for Efficient Inference on CNN Model Cheng-Hung Wu; Ding-Yong Hong; Pangfeng Liu; Jan-Jan Wu Poster Paper
1570956962 A Global Task Scheduling Method Based on Network Measurement and Prediction in Computing Power Networks ChuanFu Zhang; Wen Li; Jing Chen; Jing Ge; Na Li; Hao Sun; YuDong Geng Poster Paper
1570956981 Research on Fine-Grained Security Sharing Model of Medical Information Based on Blockchain Bo Cui; Zeyu Chen Poster Paper
1570956983 Optimizing CNNs Throughput on Bandwidth-Constrained Distributed Multi-FPGA Architectures Yuzhu Zhou; Bo Peng; Qiang Li; Maosong Lin; Xiang Lei; Qiao Wang Poster Paper
1570957143 Reinforcement Learning Based Transmission Optimization for V2V Unicast Communication Long Tan; Wang Yu Poster Paper
1570957158 AOP: Towards Adaptive Offloading Point Approach in a Federated Learning Framework for Edge AI Applications Khoa Anh Tran, Mr; Koji Zettsu; Nguyen Do Van; Minh-Son Dao; Takamasa Mizoi Poster Paper
1570957175 A Dynamic Data Placement Strategy Based on Data Popularity for Edge Computing Jing Sun; Junjie Xie; Deke Guo; Yuwen Zhou; Rui He; Wenyu Qu Poster Paper
1570957307 Cloud-Edge-End Collaboration Personalized Semi-Supervised Federated Learning for Visual Localization Qixiang Ma; Zhe Zhang; Zhenhan Zhu; Yanchao Zhao Poster Paper
1570957326 Event Matching Algorithm Based on Dependency Parsing and Semantic Feature Interaction Xiu Zhang; Ke Ji; Kun Ma; Zhenxiang Chen; Yuan Gao; Jun Wu Poster Paper
1570957341 Geometric Dynamic Graph Convolutional Neural Network for Low Overlap Point Cloud Registration Siwen Li; Shihao Xing; Lin Feng; Ziqiang Li; Fancheng Yang; Bowen Deng Poster Paper
1570957370 Developing a Proxy Application for an Industrial Unstructured CFD Software: Preliminary Results Qingsong Wang; Chuanfu Xu; Liang Deng; Jian Zhang; Ze Dai; Haozhong Qiu; Weixi Dai; Yongzhen Lin; Yue Ding; Yonggang Che Poster Paper
1570957391 GreDedup: A Greedy-Based Application-Aware Data Routing Strategy for Distributed Deduplication Jun Su; Yinjin Fu; Nong Xiao; Yingjin Qian Poster Paper
1570957467 Understanding Power Consumption Metric on Heterogeneous Memory Systems Andres Xavier Rubio Proano; Kento Sato Poster Paper
1570957488 Post-Training Quantification Method of Deep Convolutional Neural Network Based on Scale Optimization Kangkang Liu; Chen Ningjiang Poster Paper
1570957553 Decouple and Align Sparse R-CNN for End-To-End Object Detection Xin-Wei Yao; Yu-Chen Zhang; Yu-Yi Zhi; Kai-Jie Zhang; Zhi-Heng Yuan Poster Paper
1570957566 SPM-GCN: An Adaptive Reordering Algorithm for Sparse LU Factorization via GCN Min Tian; Huazeng Liu; Junjie Wang; Qi Liu; Wei Du; Zanjun Zhang Poster Paper
1570957570 Hay: Enhancing GPU Sharing Performance With Two-Level Scheduling for Ray Lianghong Huang; Zejia Lin; Xianwei Zhang Poster Paper
1570957585 Fake Review Detection Using Deep Neural Networks With Multimodal Feature Fusion Method Xin Li; Lirong Chen Poster Paper
1570957591 hcaPCG: A Heterogeneous and Communication-Avoid PCG With Jacobi Preconditioner on SW26010-Pro Architecture Min Tian; Yue Liu; Li Wang; Yanyan Chen; Qi Liu Poster Paper
1570957593 A Lightening Fine-Grained Access Control Scheme Supporting Full Policy Hiding in Cloud Storage Jiaoli Shi; Chao Hu; Shimao Yao; Zhuolin Mei; Bin Wu; Hui Li Poster Paper
1570957614 Personalized Professional Recommendation Algorithm Based on User Psychological Characteristics Xiaoxuan Bai; Jun Shen; Zhou Shao; Xiaotong Bai; Ru Jia; Ru LI Poster Paper
1570957628 A Research on Emotion Recognition in Conversations Based on Hierarchical Networks and Commonsense Knowledge Jiawei Zheng; Lianqiang Niu Poster Paper
1570957672 Accelerating Distributed Training Through In-Network Aggregation With Idle Resources in Data Ge Wang; Huaqing Tu; Gongming Zhao; Hongli Xu Poster Paper
1570957673 FOLLOWER: A Fog-Based Peer-To-Peer Routing Protocol for Mobile Internet of Things Ghofrane Fersi Poster Paper
1570958038 HADB: Hotness-Aware Key-Value Store With Persistent Memory Pengpeng Tian; Chaoshu Yang; Runyu Zhang; Xianyu He; Lening Zhou; Min Lian; Mingjie Li; Yunlin Tan Poster Paper